Vi verkar i en spännande, innovativ och utvecklande bransch, och är Europas hittills enda privata alternativ inom flygtrafikledningstjänst. Vi knyter kompetent personal till oss, och kommer att fortsätta med det i den takt vi växer.

Vår operativa personal har mångårig erfarenhet av flygtrafikledningstjänst, och vår administrativa personal har, i stora delar, en bakgrund från både flygtrafikledning och näringslivet. Bolagets erfarna och professionella styrelse har stor insikt i hur företag ska drivas ur ett ekonomiskt, politiskt och operativt perspektiv. Styrelsen sitter även på stor internationell erfarenhet.

Tack vare vår slimmade, effektiva och flexibla organisation är vi en trygg arbetsgivare för framtiden. Varje flygledare är beroende av att framtidens arbetsgivare kan lämna konkurrensmässiga anbud.

VÄLKOMMEN med din ansökan! Vi behandlar alla ansökningar med högsta konfidentialitet.

Vi ses!

Wilhelm Wohlfahrt, VD

Grundkrav flygledare

Grundläggande krav för flygledare (enligt Commission Regulation EU No 805/2011):

  • Air traffic controller ratings and rating endorsements shall comply to the content in articles 10 and 11 for
  • ADI/TWR/RAD, APS/RAD, APP
  • Language at least ICAO level 4 in English and Swedish.
  • The training has to be completed in a certified training organization within EU.